Friday, 14 October 2016

Ganti yang Lebih Baik

“Bahwa Abdullah bin Umar menjual seorang budak miliknya seharga 800 dirham, dengan syarat di terbebas dari segala cacat yang tidak dia ketahui (ketika akad). Kemudian orang yang membeli budak itu darinya berkata kepadanya, ‘Pada budak tersebut ada penyakit yang tidak engkau sebutkan kepadaku (di kala akad berlangsung)’. Maka mereka berdua mengangkat perselisihan mereka berdua ke Khalifah Ustman bin Affan . Pembeli berkata, ‘Dia menjual budak kepadaku seorang budak yang padanya ada cacat yang tidak dia sebutkan (ketika akad)’. Dan Abdullah (bin Umar) menjawab, ‘Aku menjual budak itu dengan syarat aku terbebas dari segala cacat (yang tidak aku ketahui)’. Maka Khalifah Utsman memutuskan agar Abdullah bin Umar bersumpah untuknya (di hadapannya) bahwa ketika dia menjual budak itu kepadanya, dia tidak mengetahui kalau ada cacat pada budak tersebut. Namun Abdullah bin Umar enggan untuk bersumpah, dan mengambil kembali budak tersebut. Namun Abdullah bin Umar enggan untuk bersumpah, dan mengambil kembali budak tersebut, kemudian dia menjualnya kembali setelah itu (kepada orang lain) dengan harga 1.500 dirham.”

sumber:https://freestockphotos.biz

Diriwayatkan oleh Imam Malik, Abdurrazzaq, dan dinyatakan sebagai hadits sahih oleh al-Baihaqi, dan dibenarkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar.
loading...

SHARE THIS

Author:

0 komentar: